A klaszterről

A KLASZTER FOGALMA

A külföldi tapasztalatok, információk alapján elmondhatjuk, hogy a nemzetgazdaságok stabilitása, fejlődése, értékteremtő képességének javulása szempontjából meghatározó jelentőséggel bírhat a klaszterek kialakulása, illetve az egyes klaszterek együttműködése.

KLASZTER, angol kifejezés magyarított leírása. Jelentése: HÁLÓZAT. A szereplők közötti ésszerű, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés gondolatát jelenti.

A cégek azért működnek szívesen klaszterszerű környezetben, mert előnyökhöz jutnak kihasználva az erős helyi kapcsolatokat, a kapcsolatokat a saját iparáguk más piaci szereplőivel, így megnövelik az adott régió ipari sűrűségét, a klaszter erejét és maga a klaszter koncepció nagyobb nyilvánosságot kap helyi és regionális szinten.

Az azonos értéklánc mentén hálózatosan működő vállalatok, vállalkozások közötti kapcsolatok egyik legjelentősebb versenyképesség-fokozó tényezője, ha együttműködést alakítanak ki a termelés és a fejlesztés mellett a háttériparral és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szervezetekkel, intézményekkel.

A gazdasági klaszterek kialakulása egy válaszreakcióként is értelmezhető a megváltozott gazdasági (globalizált) környezetre: a fejlődési igény, az innováció, a hatékonyság, a minél gyorsabb reagálás és piaci alkalmazkodás kielégítésére.

A KLASZTERESEDÉS ELŐNYEI

Magyarország déli területén jelentős ipari létesítmények, jelentős városok és települések vannak. Ezen a területen az építési piac szereplői között igen nagy számú KKV. vállalkozás található. Akár az oktatás, képzés, akár a foglalkoztatott létszám nem utolsó sorban a GDP szempontjából is indokolt a KKV építőipari társaságok, vállalkozások fejlesztése, hatékonyságuk növelése.

Erre a feladatra (fejlesztés, hatékonyság növelés) legalkalmasabb a Klaszter szerveződés, amelynek szakszerű működtetésével fenntartható fejlődés érhető el, kimutatható módon fejleszthető a hatékonyság. A Klaszter rendszerű szervezettel jobban érvényesíthető a 2004 évi. XXXIV. torvény (amely a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról rendelkezik), mint elkülönült szervezetek esetében.

A klaszteresedés hátterében számos előny húzódik meg - például:

 • gyorsabb piaci alkalmazkodás,

 • tranzakciós és szállítási költségek csökkenése,

 • gyorsabb és pontosabb információáramlás,

 • gördülékeny inputhelyettesítés,

 • technológiai és szervezési tapasztalatok megismerése,

 • tudás állandó cseréje.

A klaszterekre általánosan jellemző, hogy az adott iparág vagy térség kulcsvállalataira, intézményeire épülnek: ezek képesek növekedésre, termelésük gyors bővítésére.

A klaszter egy olyan stratégiai szövetség, amelyben egy megrendelő például az építőiparban szükséges összes anyagra, eszközre vonatkozó specializálódott szakvállalkozásokat és azok szolgáltatásait megtalálja. Gyártmányai általában ugyanannak a terméknek különböző szinten megjelenő termékei. Szolgáltatásai ugyanaz térség és szolgáltatási terület különböző szolgáltatásainak együttese, ily módon megrendelői igényeket is komplexen képes kezelni.

A klaszter szintű szerveződés ezek alapján is kitűnő lehetőséget biztosít az azonos területek költséghatékony racionalizálására, egy magasabb szinten szervezett piaci növekedésre és egy korszerű logisztikai rendszer alkalmazására.

A klaszter nemcsak a hozzá kapcsolódó vállalkozások számára előnyös, hanem a régiónak vagy kistérségnek is kedvező, mivel javul annak versenyképessége (termelékenysége), és így nőnek a jövedelmek, új és versenyképes vállalkozások jelennek meg, és ezáltal is javul a foglalkoztatottság. Az innovációs kapacitás hatékonysága miatt pedig a vállalatok alkalmazkodó készsége is erősödik.

Az Európai Unióban működő klaszterek többségére jellemző, hogy rendelkezik valamilyen specializált klaszter-szervezettel. Ausztriában például 1995 óta 35 ilyen klasztermenedzsment-szervezet alakult, a tapasztalatok szerint többnyire fiatal és tudás-alapú klaszterek irányítására.

A klasztermenedzsment-szervezetek legfontosabb feladatai:

 • a kormányzattal fenntartott kapcsolatok ápolása, lobbizás,

 • - speciális támogatási programokban való részvétel biztosítása,

 •  menedzsment és egyéb ágazatspecifikus képzések szervezése, lebonyolítása,

 • - igény esetén a K+F tevékenység koordinációja,

 • - alapanyagok és szolgáltatások közös beszerzése,

 • - piaci információk gyűjtése, adatbankok létrehozása, kezelése,

 • - raktározási és szállítási feladatok koordinációja,

 • - közös marketing és értékesítési tevékenység bel- és külföldi koordinációja.

A Klaszterszerű szervezet fejlesztést támogatja az EU Klaszterpolitikája is.

Az EU Klaszterpolitikája:

Jelenleg az EU-ban működő közel 2.000 klaszter adja az EU foglalkoztatottainak 38%-át, így a klaszterek fejlesztése kritikus szerepet tölt be az EU gazdaságfejlesztésének valamennyi szegmensében.

Az Európai Unió ráébredt, hogy a vállalkozások közötti együttműködést fokozni kell és helyzetbe kell hozni a KKV-kat, mert az EU iparának ez egy komplex növekedési lehetősége.

  A klaszterekbe tömörült vállalatok magasabb termelékenységet, magasabb innovációs teljesítményt értek el és a klaszterekben magasabb az új társaságok túlélési aránya, mint a nem klaszterekben működő társaságok esetén.

 

TÉVHITEK, BUKTATÓK A KLASZTEREKKEL KAPCSOLATBAN

1. A sikerek döntő többsége az alulról induló, magánszektor által vezetett kezdeményezések közül kerül ki.

2. A felülről vezérelt, zöldmezős klaszter-kezdeményezések rendre elbuktak.

3. Legyenek közös érdekek: legyen üzleti megfontolások által vezérelt

4. Ne egy beruházás kivitelezésére jöjjön létre (nem konzorcium)

5. Ne a támogatás miatt jöjjön létre

6. Képes legyen a fenntarthatóság biztosítására (3-5 éves időszak)

7. Klasztert vezető gesztor vállalja a támogatási szerződés és az indikátorok által előírt kötelezettségeket (pl. tagok pótlása)

8. Legyenek klaszter szolgáltatások – ne csak közvetítsen, ne csak vevő-szállító kapcsolatokat tartalmazzon

9. Önerő rendelkezésre álljon (nem elég a szellemi tőke)

10. Minden tag érintett legyen (pozitívan a hasznok által, negatívan a tagdíj által)

CsatolmányMéret
Kép ikon Adatbekérő31.87 KB
Kép ikon projektek33.12 KB